خوشه کسب و کاراستان کرمان

واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر،

خدمات و یا محصولات مشترکی را تولید کرده و از فرصت ها و چالش های مشترکی برخوردار هستند.

۱
تعداد واحد های صنعتی:
۱
تعداد واحد های صنفی:
۱
تعداد اشتغال موجود:
۰
واحد
تعداد واحد های صنعتی:
۰
واحد
تعداد واحد های صنفی:
۰
نفر
تعداد اشتغال های موجود:
۰
واحد
تعداد واحد های صنعتی:
۰
واحد
تعداد واحد های صنفی:
۰
نفر
تعداد اشتغال های موجود:
۱
تعداد واحد های صنعتی:
۱
تعداد واحد های صنفی:
۱
تعداد اشتغال موجود:

برخی از خدمات ما

معرفی واحدهای تولیدی
keyboard_arrow_up