خدمات ما

هدف اصلی در اجرای پروژه توسعه خوشه صنعتی ماشین الات و قطعات صنعتی کرمان:

با توجه به نقش محوری رویکرد توسعه خوشه ای در سیاست های اقتصادی و صنعتی کشور و با هدف تقویت مثلث همکاری خوشه ها، پروژه توسعه خوشه صنعتی ماشین الات و قطعات صنعتی کرمان از سوی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان تعریف شده و استارت خورده است.

هدف اصلی در اجرای پروژه توسعه خوشه صنعتی ماشین الات و قطعات صنعتی کرمان سازماندهی و هماهنگ سازی شرکت های کوچک سازنده تجهیزات این صنعت در راستای الگوی توسعه خوشه ای می باشد.

در واقع توسعه خوشه صنعتی سازندگان ماشین آلات و قطعات صنعتی، راهی جهت برقراری پیوند مناسب بین اجزای درگیر در این صنعت است تا با ایجاد زنجیره مناسب تولید در جهت هم‌افزایی توان فنی و تجاری آنان اقدام و در مسیر توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی و توانمندسازی به آنان کمک نماید؛ زیرا رسیدن به توسعه باثبات، جز با افزایش توانمندی متصدیان و ذینفعان این صنعت و تکمیل زنجیره ارزش و ساختاردهی به عوامل و عناصر مؤثر در این تجارت میسر نخواهد بود.

در اجرای این پروژه، تلاش خواهیم کرد تا ساز و کار لازم برای تولید جمعی و گروهی (در راستای تکمیل فعالیت ها) فراهم آید و بر این اساس، ماهیت تولید از “مجموعه سازی” سوق داده شود و سازندگان به “تخصصی شدن” محصولاتشان تشویق شوند، سطح دانش فنی و مدیریتی آنها تا حدودی ارتقا یابد و فرهنگ “تولید استاندارد” و “استاندارد سازی” فرایندها به شکل وسیعی ترویج گردد.

سازماندهی و هماهنگسازی
حمایت از برگزاری تورهای صنعتی
طرح های مطالعاتی و پژوهشی
حمایت از برگزاری استارت آپ
برگزاری دوره های آموزشی
حمایت از حضور در نمایشگاه
keyboard_arrow_up