درباره ما

تعریف خوشه های کسب و کار:

خوشه صنعتی به واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیتهای یکدیگر، خدمات و یا محصوالت مشترکی را تولید کرده و از فرصتها و چالش های مشترکی برخوردار هستند ،اطالق می گردد.

معرفی خوشه ماشین آلات و قطعات صنعتی کرمان:

خوشه ماشین آلات و قطعات صنعتی کرمان که با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در حال اجراست، در حال حاضر متشکل از ۶۴ واحد تولیدی می باشد . این واحدها در زمینه طراحی،تولید و ساخت ماشین آلات صنعتی، صنایع معدنی، کشاورزی ، راهسازی، نیروگاهی و همچنین مهندسی معکوس و ساخت انواع قطعات صنعتی و ارائه خدمات فنی مشغول به فعالیت می باشند.

اهداف اجرای پروژه توسعه خوشه ماشین آلات و قطعات صنعتی کرمان:

هدف اصلی در اجرای این پروژه, سازماندهی و هماهنگ سازی صنایع کوچک و متوسط در زمینه ساخت تجهیزات صنایع معدنی و سیمانی در راستای الگوی توسعه خوشه ای می باشد.

دستیابی به اهداف با شناسایی و توسعه شبکه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات.

برگزاری دوره های آموزشی، تورهای بازدید از واحدها ی تولیدی، حضور در نمایشگاه ها.

ارائه طرح های مطالعاتی و پژوهشی پیرامون توسعه خوشه، با محوریت تعالی صنعت ماشین سازی و قطعه سازی استان در حال اجراست .

امید است با اقدامات و حمایت های نهادهای پشتیبان در زمینه توانمندسازی واحدهای عضو خوشه ماشین آلات و قطعات صنعتی کرمان، به سمت اشتغال زایی، بهبود معیشت، جهش تولید و توسعه پایدار استان، گام ارزنده ای برداشته شود. مسلما نتیجه این اقدامات موجب شتاب فرآیند پیشرفت اقتصادی حتی در شرایط تحریم ها می شود.

keyboard_arrow_up