بازدید از نمایشگاه بین المللی BUMA TECH و غرفه های مربوط به ۳۷۳ شرکت از ۶۵ کشور جهان فعال در حوزه ماشین الات صنعتی و تجهیزات مرتبط با پردازش فلزات برگزار شده .
در شهر بورسای ترکیه با حضور مدیران بیش از ۱۰ واحد صنعتی عضو خوشه ماشین الات و قطعات صنعتی کرمان؛در این نمایشگاه جلساتB2Bمختلف و مذاکرات متعدد جهت خرید تجهیزات و دستگاه های مرتبط با صنعت قطعه سازی توسط اعضای خوشه انجام شد؛ هشتم آذر ماه ۱۴۰۲ .

 

keyboard_arrow_up