(۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲)

حضور مدیر عامل محترم شرکت ملی مس ایران در دومین رویداد موثر ارتباط واحدهای صنعتی کوچک وبزرگ استان کرمان
بابازتاب خبری : حضور مدیر عامل محترم شرکت ملی مس ایران در دومین رویداد موثر ارتباط واحدهای صنعتی کوچک وبزرگ استان کرمان.
keyboard_arrow_up