حمایت از حضور در نمایشگاه ها و بازدید مشترک از نمایشگاه های بین المللی

لیست بازدیدهای انجام شده از نمایشگاه های بین المللی:

بازدید مشترک از پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته کرمان در سال ۱۴۰۰ و۱۴۰۱

بازدید مشترک ذینفعان از نمایشگاه قطعات خودرو تهران در سال ۱۴۰۰

بازدید مشترک از نمایشگاه ایران متافو تهران در سال ۱۴۰۰ و۱۴۰۱

بازدید مشترک از  نمایشگاه صنعت تهران در سال ۱۴۰۱

بازدید مشترک از نخستین نمایشگاه دانش بنیان کرمان در سال۱۴۰۱

نمایشگاه ایران متافو ۱۴۰۱
نمایشگاه صنعت تهران ۱۴۰۱
•حضور مشترک ذینفعان در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات وابسته کرمان۱۴۰۰
حضور مشترک ذینفعان درنمایشگاه مجازی ایران و عمان
حضور مشترک ذینفعان در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات وابسته کرمان۱۴۰۱
keyboard_arrow_up