الف)برگزاری میز تخصصی ارتباط موثر

دو رویداد میز تخصصی ارتباط موثر بین واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک استان کرمان  با حضور:

مسئولین استانی و مدیران صنایع کارفرمایی استان و صنعتگران عضو خوشه ماشین آلات و قطعات صنعتی  کرمان

برگزار شد. این دو  همایش تخصصی با نگاه ویژه استاندار محترم و حمایت معاونت محترم امور اقتصادی توسط شرکت شهرک های صنعتی استان با همکاری سازمان صنعت معدن تجارت در تاریخ های ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ و ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲برگزار گردید.

ب)آموزش و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز اعضا خوشه:

یکی از مهم ترین مشکلات و نقاط فشار در سطح خوشه ماشین آلات و قطعات صنعتی که در مطالعات اولیه توسط تیم عاملیت توسعه شناسایی گردید کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز اعضا بود که با تیم عاملیت طرح آموزش عملی حین کار را ارایه دادند و با حمایت مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان، سازمان فنی حرفه ای، دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در سه فاز در حال اجرا و آموزش می باشد. در این طرح متقاضیان بعد از گذراندن دوره کوتاه در سازمان های آموزشی وارد کارگاههای تولیدی عضو خوشه میشوند و آموزش های عملی در خوشه کسب میکنند.اقدامات انجام شده در این حوزه شامل:

۱-ارایه گزارش در کارگروه اشتغال استان

_تفاهم نامه همکاری شرکت شهرک های صنعتی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی و گروه صنعتی قطعه گستر

_تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی و دانشگاه فنی حرفه ای استان

ج) ارائه راهکارهای برطرف سازی مشکلات ذینفعان با ماده ۳۸ سازمان تامین اجتماعی

با توجه به شناسایی مشکل اعضا خوشه ماشین آلات و قطعات صنعتی کرمان و پیگیری های انجام شده و مکاتبات صورت گرفته سرانجام با دستور معاونت محترم امور اقتصادی استانداری جناب دکتر حسن زاده و  حمایت های مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان اقای دکتر میجانی طی جلسه نهایی با حضور مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی راهکارهای حل مشکل تولید کنندگان عضو خوشه بعد ازسال ها مطرح و این مشکل حل گردید.

د) ساخت تیزر تبلیغاتی معرفی خوشه ماشین الات و قطعات صنعتی کرمان و  معرفی توانمندی های  ذینفعان

ه) ساخت کلیپ توانمندی های خوشه و معرفی توانمندی واحدهای خوشه در شبکه استانی

ی) چاپ کتابچه معرفی توانمند های خوشه

ز) تهیه ویژه نامه نیمه دوم جهت معرفی اعضا

keyboard_arrow_up