لیست اقامتگاه های بوم گردی استان کرمان

براساس تاریخ بهره برداری اولیه
ردیف نام اقامتگاه نام مدیر تعداد اتاق ظرفیت پذیرش شهر/ روستا           آدرس شماره همراه
۱ گندم بريان زهرا ولي آبادي ۸ ۶۰ شهداد شفيع آباد كمپ كويري ۹۱۳۷۰۵۷۸۵۱
۲ ستاره كوير يدالله شادماني ۵ ۳۰ شهداد خيابان طالقاني ۹۱۳۳۹۵۰۴۳۸
۳ ريگ سوخته شيدا شادماني ۳ ۱۵ شهداد خيابان طالقاني ۹۱۳۹۹۷۵۱۷۰
۴ طلوع كوير سميه ابراهيم فر ۲ ۱۰ شهداد روستاي شفيع آباد خيابان شهدا ۹۱۳۱۹۷۰۲۵۹
۵ روستا نجمه راز ۲ ۱۴ شهداد شفيع آباد ۹۱۳۴۴۱۲۹۵۲
۶ نخلستان كوير حسين دولت ابادي ۵ ۲۸ شهداد روستاي دولت اباد ۹۱۳۸۲۴۶۷۰۸
۷ جهان حكيمه جهانشاهي ۳ ۱۸ شهداد روستاي كشيتوييه ۹۱۳۸۳۵۴۳۲۳
۸ نگين مركزي شهداد مجتبي عبدالهي ۲ ۱۴ شهداد بلوار باهنر ۹۱۳۱۴۲۵۲۰۳
۹ شبهاي پر ستاره افاق پورعلي آبادي ۲ ۱۰ شهداد روستاي زيارت ۹۱۳۳۹۸۱۴۰۷
۱۰ كوير معصومه حاجي آبادي ۸ ۶۰ شهداد شفيع آباد ۹۱۳۳۴۰۱۸۰۳
۱۱ مهرات شهداد غلامرضا نيكرو ۲ ۸ شهداد روستاي شفيع آباد ۹۱۳۱۴۱۷۳۶۲
۱۲ يادگار قاسم عباس زاده شفيع آبادي ۴ ۱۶ شهداد روستاي ده سيف ۹۱۳۳۹۶۶۸۳۹
۱۳ كلوت سكينه حاجي ابادي ۷ ۵۵ شهداد شفيع آباد جاد كمپ كويري ۹۱۳۶۳۴۸۶۳۲
۱۴ باغ بهشت علي بلوچ اكبري ۷ ۵۵ ساردوئيه درب بهشت-خيابان بهادري ۹۱۳۵۸۱۲۰۷۶
۱۵ سالار فرخنده سنجری دربید ۳ ۱۲ جیرفت روستای میجان شهید افتخاری ۶ ۹۱۳۵۷۹۰۰۴۳
۱۶ سمنگان علاء الدين رفعتي ۴ ۱۵ سيرجان روستاي ّباده خيابان شهدا ۹۱۳۶۳۷۵۳۶۰
۱۷ بهار نارنج صالح امیری ۷ ۲۸ رابر هنزا -بلوار ایت الله ۹۱۳۹۴۷۹۸۹۵
۱۸ صخره ميمند علي زين الديني ۸ ۳۲ ميمند روستاي ميمند ۹۱۳۳۹۰۸۳۵۶
۱۹ پديده جرجانك اكبر اسلامي ۲ ۸ زرند روستاي جرجانك-ده نو-كوجه ۴ ۹۱۳۵۷۲۴۴۹۴
۲۰ ده خواجه عليرضا زارع ۳ ۱۴ كوهبنان كوهبنان ده خواجه ۹۱۳۱۹۵۲۰۵۵
۲۱ افتاب ريگان رضا كريمي ۴ ۱۵ ريگان روستاي علي ّباد ۹۱۳۹۴۶۹۷۹۳
۲۲ ماه بوم ميترا عرب ابادي ۲ ۶ ماهان ماهان ۹۱۳۶۳۳۸۴۰۰
۲۳ كهن بوم حميد عسكري ۷ ۴۰ ماهان ماهان ۹۱۲۶۱۸۴۲۲۳
۲۴ بيد شيرين سكينه مقبلي ۳ ۲۴ رابر بافت رابر – بندر هنزا ۹۱۳۱۴۹۲۵۰۲
۲۵ دست كند حسن ابراهيمي ميمند ۱۲ ۴۰ شهربابك ميمند ۹۱۳۳۹۲۶۱۹۹
۲۶ بالاچشمه طوبي نصيري ۳ ۱۲ بافت بزنجان خيابان شهيد رجايي ۹۱۳۳۴۱۴۰۷۸
۲۷ باغ قره صنوبر عليمرادي ۴ ۱۶ خبر بافت خبر خيابان اصلي جنب سوپرمرواريد ۹۱۷۵۷۸۸۹۵۵
۲۸ باغ شريف همايون سلطاني ۳ ۱۲ خبر بافت خبر كوچه بانك ملي ۹۱۳۶۱۱۷۳۴۰
۲۹ اولدوز پروانه عمع قيني ۲ ۸ خبر بافت خبر باغ پيشگاه ۹۱۷۶۳۵۰۴۷۸
۳۰ گل كبكوئيه فاطمه السادات بحريني ۴ ۲۰ خبر بافت خبر باغ پيشگاه ۹۱۳۲۴۷۴۶۳۰
۳۱ گليدر ماشالله شبستاني ۴ ۲۲ خبر بافت خبر خيابان امام ۹۱۳۲۷۹۲۸۵۷
۳۲ سنگ سفيد مهيه بحريني ۳ ۱۵ خبر بافت خيابان امام كوچه۶ ۹۱۳۸۴۴۱۵۰۱
۳۳ باغ خان مريم بحريني ۵ ۳۰ خبر بافت خبر روستاي احمد خاني ۹۱۳۲۷۹۱۱۳۹
۳۴ چه چكور زهره نادري ۴ ۱۶ خبر بافت خبر شماره ثبت۱۸۷۸-پلاك۶۳۷ ۹۱۳۸۴۵۸۳۹۰
۳۵ دال خاني علي بهمن ن‍‍‍‍ژاد ۴ ۱۴ خبر بافت روستاي خبر ۹۱۳۳۷۸۳۱۱۴
۳۶ تار سيده منيره مكي ابادي ۳ ۱۲ خبر بافت خيابان عاشورا.كوچه۳۵پلاك۹۱۸ ۹۱۳۶۲۰۳۲۵۵
۳۷ درين اشراقيه مكي ابادي ۲ ۱۲ خبر بافت خيابان امام ۹۱۳۵۰۰۲۶۵۰
۳۸ سياه چادر حميد كهوري پور ۵ ۳۲ اسفندقه روستاي امروييه ۹۱۳۳۴۴۸۴۵۵
۳۹ گلنار محمد رضا غلامحسين زاده ۴ ۱۸ ماهان ماهان ۹۱۳۶۱۹۴۳۲۹
۴۰ لوت كبري ملكي فرسنگي ۴ ۱۵ شهداد دوراهي شفيع اباد ۹۱۳۶۳۵۷۷۳۴
۴۱ بابا حصار احمد امير ماهاني ۳ ۱۵ ماهان پارك تيگران ۹۱۳۱۴۰۶۸۹۲
۴۲ ني گوييه زرين بحريني ۳ ۱۸ خبر بافت روستاي روچان ۹۱۳۳۴۴۵۵۱۴
۴۳ پاياب حديث ايرانمنش ۳ ۲۰ شهداد خيابان تمدن ۹۱۳۳۴۳۰۳۴۹
۴۴ كرا افسانه وارسته ۳ ۲۰ دلفارد روستاي كرا ۹۱۳۵۴۱۳۸۱۳
۴۵ قلعه نو مريم سالاري ۱۳ ۱۰۰ جيرفت روستاي قلعه نو ۹۱۳۹۵۰۷۷۳۷
۴۶ گدين فاطمه كاراموزيان ۸ ۶۰ ماهان محله خواجوئيه ۹۱۳۳۹۸۸۹۴۰
۴۷ قلعه كهتاني ساجد حيدري ۲ ۲۰ خبر بافت خيابان امام حسين ۹۱۳۲۷۹۲۸۵۴
۴۸ ظهرود راضيه حيدري پور ۷ ۵۰ راين كيلومتر۶ ابشار ۹۱۳۶۱۷۰۵۲۳
۴۹ ندنوويه مصطفي حاج اسماعيلي ۵ ۴۰ كرمان بي بي حيات ندنوئيه ۹۱۳۶۶۲۴۴۹۰
۵۰ شش كوه مسلم بحريني ۳ ۲۰ خبر بافت روستاي روچان ۹۱۳۲۴۵۲۱۸۹
۵۱ مدوار حسين دهجي ۲ ۱۰ شهربابك دهج-عباس اباد ۹۱۳۹۷۰۴۵۴۱
۵۲ ريواس سميه جاويدي ۴ ۲۰ شهربابك روستاي ده نو فرخ زاد ۹۱۳۱۹۳۱۶۴۱
۵۳ ابدر عبدالرضا اسماعيلي ۵ ۳۰ شهربابك روستاي ابدر ۹۱۳۲۹۱۹۰۷۲
۵۴ اخرين ابادي مريم مهدي ابادي ۴ ۳۰ شهداد ده سيف -روبه روي قلعه ۹۱۳۹۳۸۱۰۶۳
۵۵ دلفارد علي اصغر دلفاردي ۳ ۲۰ دلفارد رضي آباد ۹۱۳۱۴۸۳۰۵۳
۵۶ اوست مدوار محمود مومني ۲ ۲۰ شهربابك روستاي مدوار ۹۱۳۱۹۳۵۸۱۶
۵۷ اشينگ سميه شفيع ابادي ۳ ۲۰ تكاب ملك آباد ۹۱۴۷۶۲۶۸۷۴
۵۸ تخت سراي صولت رامين ابراهيمي سليماني ۱۲ ۵۰ رابر بافت بندر هنزا ۹۱۳۶۳۳۱۰۹۱
۵۹ چوغان ليلا خوارزمي ۳ ۲۰ خبر بافت خ امام خميني ۹۱۴۰۴۹۹۲۴۱
۶۰ شبدر طاهره بهادر ۵ ۴۰ راين محله سنبل كوچه ترانس ۹۱۳۸۴۳۹۰۳۷
۶۱ افتابگردان جواد ابراهيمي زاده ۳ ۴۰ شهداد خيابان تمدن كوچه ۴ ۹۱۳۲۹۹۷۵۷۲
۶۲ روز گردون رحمت ابراهيمي زاده ۳ ۲۰ شهداد خيابان تمدن كوچه ۴ ۹۱۳۲۹۹۷۵۷۲
۶۳ اسياب ابي مسلم حسن زاده ۳ ۳۰ شهداد خيابان تمدن كوچه ۱ ۹۱۳۱۹۵۲۱۸۰
۶۴ دشت كريم سميه اژدري ۳ ۲ راين خيابان ۱۷ شهريور ۹۱۳۶۲۱۱۷۱۲
۶۵ سارخاني جمعه رضواني ۵ ۲۰ خبر بافت باغ پيشگاه ۹۱۳۷۴۴۸۰۷۲
۶۶ گلم محمد رضا عطايي ۶ ۵۰ دلفارد درب كرا ۹۱۳۳۴۹۳۴۹۷
۶۷ چاه برف امير جهانداري ۵ ۳۰ خبر خبر خ امام ۱۰ ۹۱۳۵۰۷۴۱۱۳
۶۸ كهن قلعا خديجه كمالي ۳ ۲۰ دلفارد درمانگاه ۹۱۳۱۴۸۹۷۷۰
۶۹ باغ بالا زهرا محمدي پور راييني ۵ ۳۰ راين خيابان باغ بالا ۹۱۳۷۵۷۵۶۲۲
۷۰ شيله بتول رضا زاده ۴ ۲۰ سيرج خيابان مظفري ۹۱۳۱۴۳۴۳۳۸
۷۱ ريسه مريم عليپور بهجت ۴ ۲۰ شهربابك دهستان ريسه ۹۱۳۷۰۶۳۷۹۸
۷۲ دگال اقليما كرم پور ۳ ۲۰ فهرج خيابان مهدي ۶ ۹۱۳۲۴۴۳۳۸۷
۷۳ مرمرشك معصومه رضواني زاده ۲ ۱۰ خبر بافت باغ پيشگاه ۹۱۳۱۷۹۵۴۸۹
۷۴ هفت در معصومه نصيري پاريزي ۳ ۱۵ سيرجان محمود اباد ۹۱۳۱۷۸۶۹۰۳
۷۵ گستوئيه فاطمه سعادتي ۲ ۱۰ سيرجان پاريز ۹۳۳۲۹۹۸۵۰۱
۷۶ نبكا مريم قاسمي زاده ۷ ۸۰ شهداد بخش مركزي ۹۱۳۳۴۳۱۱۴۶
۷۷ ننه حسني الهام ملك محمدي ۳ ۲۰ گوغر بافت امير آباد گوغر ۹۱۳۴۹۳۱۹۲۱
۷۸ فهرج محمد شهمرادي ۶ ۳۰ فهرج روستاي شور اباد ۹۱۳۶۱۸۴۵۰۰
۷۹ قندچين مليكا روحي فر ۱۴ ۶۰ راين خيابان امام ميدان شير خدا خيابان غربي ۹۱۳۰۶۴۸۷۶۱
۸۰ كنسين سعيد بهرامجردي ۵ ۳۰ راين كوچه ارزو پلاك ۱۲ ۹۱۲۷۵۲۴۱۸۲
۸۱ آسياكده شهناز دريجاني ۶ ۴۰ بم روستاي دريجان ۹۱۲۸۱۷۰۱۴۱
۸۲ اوش حامد معاذالهي ۷ ۵۰ بردسير لاله زار ۹۱۰۳۰۵۴۹۶۲
۸۳ كاشكيلو گوهر زيد ابادي ۳ ۲۰ شهداد خ شفا ۹۱۳۳۴۳۲۱۹۶
۸۴ گيسپري ليلا براوردي ۲ ۲۰ خبر بافت روستاي روچان ۹۱۷۵۲۵۲۳۷۰
۸۵ ميمند مون مسعود عبدي ۶ ۳۰ شهربابك ميمند ۹۱۳۲۹۳۲۰۳۸
۸۶ زروك نرگس زند ۳ ۲۰ بردسير بيدخون ۹۱۹۱۲۱۰۹۲۵
۸۷ زارچستون صائم حسينخاني ۴ ۲۰ رابر موسي اباد ۹۱۳۳۴۱۲۸۴۵
۸۸ دونا شكيلا نقيب زاده ۸ ۵۰ شهربابك محله حسن اباد ۹۱۳۴۴۱۷۲۹۷
۸۹ مخرگه سجاد اسلامي ۴ ۳۰ شهربابك   جاده سيرجان جاده پير قوچان ۹۱۳۲۹۳۴۲۰۹
۹۰ عمارت اصغر بيگ سهيلا خدادادي ۸ ۴۰ رابر موردوئيه ۹۱۳۳۴۱۲۸۴۵
۹۱ درمنه مريم بيگلري ۴ ۳۰ خبر بافت خيابان خليح ۹۱۳۲۷۹۲۲۶۲
۹۲ خان نسا كوثر شيبانيان ۴ ۴۰ شهربابك دهج-روستاي خان نسا ۹۱۳۲۵۳۸۵۰۷
۹۳ شاردون فهيمه منوچهري ۵ ۲۰ زرند دشتخاك جنب امام زاده ۹۱۳۹۴۳۴۴۳۲
۹۴ گرگاك اسما مهدي زاده ۴ ۲۰ زرند جرجافك- ده نو ۹۱۳۹۹۵۷۴۷۷
۹۵ ميمند باستان محسن باقري ۶ ۲۴ ميمند ميمند ۹۱۳۲۹۱۵۱۶۸
۹۶ پاچنار خديجه اسلامي ۲ ۱۵ زرند گيسك- پاچنار ۹۱۳۲۴۳۷۴۵۵
۹۷ تيلا مريم ابراهيمي ۳ ۳۰ ميمند ميمند ۹۱۳۱۹۲۵۳۴۹
۹۸ كهور شهين دخت كاميابي مقدم ۶ ۶۰ فهرج دهنو ميرزا ۹۱۷۷۶۳۴۵۲۹
۹۹ سبلو حسين رحماني راوري ۴ ۲۰ راور روستاي ريحان ۹۱۳۶۶۶۸۰۱۵
۱۰۰ شفيع آباد فاطمه شفيع آبادي ۳ ۱۵ شهداد شفيع اباد سه راه كمپ كويري ۹۱۳۲۴۲۴۳۴۷
۱۰۱ بي بي محدثه نصيري ۳ ۱۵ سكنح كوچه علي بابا ۹۱۳۱۴۰۰۲۹۸
۱۰۲ خانه وكيل جلال شمسي ۴ ۲۰ كوهبنان خيابان طالقاني ۹۱۲۰۹۸۲۰۱۱
۱۰۳ زعفران فاطمه رحيمي كوهبناني ۶ ۳۰ كوهبنان محله سيد حسيني پلاك ۲۳ ۹۱۳۱۹۵۱۶۴۰
۱۰۴ اورس سلطنه شايسه ۵ ۴۰ دلفارد ۹۱۳۲۴۸۹۹۸۳
۱۰۵ نعمت الهي مينو اعظم السادات نعمت الهي ۶ ۳۰ ماهان رودخانه روبه روي كتابخانه ۹۱۲۵۲۰۸۰۴۸
۱۰۶ ضيا مينو ضيايي ۳ ۱۵ كرمان خيابان شهدا ۹۱۳۱۹۸۶۱۷۵
۱۰۷ آراتا مريم زيارتگاهي ۴ ۲۰ شهداد شفيع آباد جنب ترانس برق ۹۱۳۳۹۸۶۷۸۰
۱۰۸ نارنج قلعه جلوه ملك مطيعي ۳ ۲۰ شهداد كوچه بازار قديم جنب قلعه ۹۳۷۳۳۳۳۲۲۱
۱۰۹ قنات مرزغان مژده نصيري ۳ ۲۰ بافت بزنجان قلعه خيابان احمدي ۹۱۳۷۴۴۰۸۷۶
۱۱۰ شوباد اكبر حيدري نيا ۳ ۲۰ كهنوج روستاي نور اباد – روبه رو يدانشگاه پيام نور ۹۱۳۱۴۹۶۳۸۴
۱۱۱ باغ چنار مجيد محمودي خورندي ۴ ۲۵ راور روستاي خورند ۹۱۴۰۴۵۴۱۱۶
۱۱۲ نسترن نسترن حكيميان ۷ ۵۰ گوغر بافت گوغر روستاي جفريز ۹۱۳۳۹۵۲۲۹۵
۱۱۳ دره پرتقال فاطمه علي توكلي ۵ ۳۰ عنبر اباد روستاي گمركان ۹۱۳۷۰۵۴۲۰۶
۱۱۴ ننيز سيما اقا ملايي ۵ ۴۰ رابر بافت روستاي ننيز سفلي ۹۱۳۳۴۵۴۸۳۶
۱۱۵ كوهسار گنجان سلمه حسينخاني ۵ ۴۰ رابر بافت روستاي گنجان -كوچه مسجد علي ۹۱۳۸۴۳۸۲۶۴
۱۱۶ سنگستان علي حسني سيرچي ۲ ۱۰ سيرچ خيابان مظفري ۹۱۳۱۹۵۰۹۵۵
۱۱۷ كلدان زهرا حيدري دلفارد ۳ ۳۰ دلفارد پايين تر از پاسگاه ۹۱۳۳۴۹۵۰۹۲
۱۱۸ زيتون ابوالقاسم وجه الديني ۳ ۲۰ شهداد كوچه امام زاده زيد ۹۱۳۲۹۹۷۵۸۷
۱۱۹ هزار محمد معاذاللهي ۶ ۵۰ بردسير گلزار روستاي صاحب اباد روه به روي مسجد ۹۱۳۹۳۹۶۳۲۶
۱۲۰ سنبل خاتون امير عباس لارستاني ۸ ۶۰ رابر بافت خيابان سعدي نبش كوچه ۳ ۹۱۳۹۳۸۹۹۴۲
۱۲۱ غستان محمد حسين صادقي قناتغستاني ۵ ۳۰ قناتغستان خ شهيد علي خالقي ۹۳۰۵۸۳۳۶۴۷
۱۲۲ رودين راويز منور ابراهيمي راويز ۳ ۳۰ رفسنجان راويز روستاي رودين خ شهدا ۹۱۳۲۹۱۵۰۶۲
۱۲۳ درآسو زينب خالصي ۳ ۲۰ عنبر اباد شهر دوساري ۹۳۹۸۴۴۶۶۲۹
۱۲۴ انگور حليمه حسام عارفي ۴ ۲۰ جيرفت جبالبارز ۹۱۳۹۴۲۵۱۶۵
۱۲۵ كهن ياور محمد علي معين الديني ۸ ۶۰ ماهان جاده سيرچ روستاي بلبلوئيه ۹۱۳۷۴۵۳۶۲۴
۱۲۶ كنجو وال آباد غلامرضا جاويد نيا ۴ ۲۵ كرمان روستاي ده بالا حسين اباد اخوند ۹۱۳۲۴۲۲۱۷۴
۱۲۷ امين سكينه حيدري ۲ ۱۰ دلفارد روستاي رز شيرين جنب مزرعه دانشگاه ازاد ۹۱۳۹۴۸۷۵۲۳
۱۲۸ دره رود بديع الله شهدادي ماريكي ۵ ۳۰ ساردوئيه روستاي دره رود جنب مدرسه شيخ فضل الله ۹۱۳۱۴۸۴۳۱۷
۱۲۹ گلبند منصور ملك ژور حيدري ۸ ۶۰ خبر بافت بالاتر از پل بهداري خ اصلي ۹۱۷۹۶۰۷۵۵۰
۱۳۰ اولك مهناز درويشي ديوانمراد ۳ ۱۵ كهنوج روستاي ديوانمراد ۹۱۳۹۴۹۲۳۸۲
۱۳۱ سايه گردو فرشته اميري هنزا ۷ ۵۰ رابر بافت ورودي سرهنگر قبل از پاسگاه ۹۱۳۹۴۰۵۹۰۶
۱۳۲ كندر كرنگ مهدي ميرگنجاني ۶ ۴۰ رابر  بافت روستاي گنجان – انتهاي كوچه حمام قديم ۹۱۳۳۴۷۰۱۰۶
۱۳۳ ابان اميد خليلي نژاد فتح ابادي ۴ ۲۰ انار روستاي ده رئيس خ طالقاني شبستان ۲۸ ۹۱۳۱۹۲۳۵۰۴
۱۳۴ كتوك اورانوس رفيعي ۴ ۲۰ دلفارد دلفارد – روستاي باغ عليشير جنب پست بانك ۹۱۳۷۶۷۲۷۳۶
۱۳۵ خاكشير حسن افضلي ۵ ۲۵ زرند روستاي هنجروئيه ۹۱۳۱۹۸۳۶۰۹
۱۳۶ چهل دخترون شيرين اقا رضايي ۳ ۲۰ بافت گوغر ورودي روستاي جفريز ۹۱۳۷۵۸۶۶۰۴
۱۳۷ آب تر سيد عارف حسيني ۳ ۲۰ بردسير كيلومتر ۲۰ جاده نگار لاله زار روستاي سنگ صياد ۹۱۳۱۹۸۷۶۵۵
۱۳۸ كباران فاطمه السادات حسيني ۳ ۲۰ بردسير نگار جنب شهرداري ۹۰۲۷۳۴۲۳۶۵
۱۳۹ گلاب مجيد شادروان ۶ ۴۰ بردسير لاله زار-خ امام -چهار راه اصلي شرقي۱۰ ۹۱۳۱۹۹۵۴۰۸
۱۴۰ پريواز زهرا زند وكيلي ۵ ۳۰ راين خ امام كوچه ۵ ۹۱۳۲۹۸۷۰۹۶
۱۴۱ بابا عطا اكبر عبدالحسيني ۲ ۱۰ شهداد روستاي ولي اباد ۹۱۳۲۴۱۷۳۲۵
۱۴۲ بابا صامت سحر سعيدا نژاد ۱۴ ۱۰۰ ماهان خ بهار شرقي كوچه ۲ ۹۳۹۳۶۰۶۲۷۵
۱۴۳ سه كاسه ماه ناز حمزه ئي ۳ ۱۵ بافت روستاي جهان جان ۹۱۳۸۴۷۶۸۷۸
۱۴۴ ننو عذري محبوبه قائمي ۲ ۱۰ بردسير كيلومتر ۱۲ جاده بيدخون ۹۱۳۸۳۵۷۹۱۴
۱۴۵ باغ سنگي معين اسفنديار پور ۶ ۴۰ سيرجان ميان دوآب بلورد باغ سنگي ۹۱۳۹۴۷۵۳۲۷
۱۴۶ پيرولي فهيمه برشان ۶ ۴۰ رابر  بافت روستاي باغ پير ولي جنب جاده اصلي رابر-كرمان ۹۱۳۲۴۱۱۱۸۹
۱۴۷ ساويدان سمانه كريمي مسكوني ۸ ۶۰ جيرفت جبال بارز روستاي ساويدان ۹۳۷۵۵۶۵۹۵۴
۱۴۸ تيهو احمد قائم پناه ۳ ۲۰ زرند ريحان شهر كوچه ۱۹ ۹۱۳۳۴۰۴۸۶۰
۱۴۹ قيطران محمد سرلك ۸ ۶۰ راين بافت تاريخي محله كشاورزان-كوچه روبه رو كارگاه اسيد شويي ۹۱۳۲۷۹۹۴۷۹
۱۵۰ مهر سلطان روز خاتون سلطاني زاده ۳ ۲۰ فهرج بخش مركزي -روستاي ده سلطان ۹۱۳۹۴۴۸۵۳۵
۱۵۱ جويبار ليلي عليزاده حتكني ۳ ۱۵ زرند روستاي حتكن-روستاي سه باغ ۹۱۶۲۰۹۹۸۳۸
۱۵۲ سي سي فريبا پورمژدگاني ۵ ۳۰ شهداد ميدان ثارالله كوچه ميدان ۹۱۳۲۴۳۸۳۹۶
۱۵۳ آب انبار سيمين جعفري ۵ ۳۰ شهداد اب انبار حاج محمد تقي ۹۱۳۳۹۶۶۸۵۱
۱۵۴ شهريار جور رويا روح الاميني ۴ ۲۵ كوهبنان روستاي جور ۹۱۳۲۹۸۱۵۳۷
۱۵۵ باغ بزم سميه مولايي خواجه ۴ ۲۰ بردسير روستاي باغ بزم ۹۱۳۲۴۳۴۲۰۸
۱۵۶ كشيت مختار افشار پور ۶ ۵۰ گلباف كشيت خ بسيج ۹۱۳۸۴۰۸۴۸۷
۱۵۷ قيه راویز حسين دره كردي ۳ ۱۵ رفسنجان راويز روستاي قيه ۹۱۳۱۹۳۳۸۷۸
۱۵۸ محمد صفر عصمت بغياري ۹ ۶۰ زرند روستاي نعيم آبادجنب مسجد صاحب الزمان ۹۱۳۵۰۳۰۲۲۵
۱۵۹ منقل رخساره كافي هرناشكي ۵ ۴۰ شهربابك خ غفاري كوچه حجت پلاك ۲ ۹۱۳۴۹۱۱۰۵۳
۱۶۰ شكرو عباس ميرحسيني ۲۰ ۱۰۰ فهرج روستاي شاهرخ آباد ۹۱۳۹۴۱۱۹۰۰
۱۶۱ روناس زهرا رستگاري ۲ ۱۰ بردسير بهرامجرد-  جاده گلزار -باغ معروف ۹۱۳۱۴۱۸۰۱۸
۱۶۲ عقيق سهيل قاصدي ۶ ۴۰ شهداد خ قوام كوچه باغ مسعودي ۹۱۳۲۹۹۸۰۷۱
۱۶۳ گدروزيا كفايت كمالي ۳ ۲۰ دلفارد روستاي دروا ۹۱۳۳۴۸۴۷۸۰
۱۶۴ هليل سميه آبسالان ۴ ۲۰ رابر  بافت روستاي هليل رود ۹۱۳۷۳۳۶۲۹۵
۱۶۵ هفت چشمه ارسطو سليماني دلفارد ۳ ۱۵ دلفارد دهستان كرا (‌آبشار) ۹۱۳۷۳۲۵۵۰۶
۱۶۶ تيوي تك موسي دريجاني ۵ ۳۰ بم كمربندي ولي عصر كوچه ولي عصر۳۱ ۹۱۳۱۴۰۷۳۵۳
۱۶۷ زنگو زهره سادات حسن زاده ۳ ۱۵ زرند روستاي باب تنگل – خ شهداي ۲ ۹۱۳۲۹۷۵۳۷۴
۱۶۸ سركيو محدثه حيدري دلفارد ۴ ۲۰ دلفارد روستاي سركيوان ۳۰ كيلومتري جيرفت ۹۱۳۹۴۸۷۷۶۱
۱۶۹ كوهپايه ازلي اسماعيل حيدري نژاد ۵ ۲۰ كهنوج روستاي ازلي مرقد بي بي طيبه ۹۱۳۷۶۳۶۰۳۹
۱۷۰ خانه سنگي پيش استا فاطمه خداياري كم سرخ ۱۷ ۱۲۰ شهربابك روستاي پيش استا ۹۱۳۱۹۲۱۵۷۳
۱۷۱ تياب حمزه خاكساري ۱۲ ۱۰۰ منوجان روستاي تياب كنار زيارت حضرت فضل بن عباس ۹۱۳۶۶۰۹۸۳۲
۱۷۲ سرخ كلات ابراهيم غلامي ۱۰ ۸۰ قلعه گنج روستاي زيارت بچه ۹۳۷۳۶۱۵۹۰۰
۱۷۳ ناييز حسين جعفري ۴ ۳۰ منوجان روستاي دهنه نودژ ۹۱۷۳۶۶۲۲۶۱
۱۷۴ ملاحاجي محمد حسين اسدي خانوكي ۵ ۳۰ زرند خانوك- روبه روي تكيه ابوالفضل ۹۱۳۳۴۳۵۵۹۸
۱۷۵ خونه سنگي سجاد ابراهيمي ميمند ۷ ۲۰ ميمند ميمند -بن ميمند كيچه خالق ۹۱۳۳۹۵۰۵۲۴
۱۷۶ دارجو فرخ محمدي نودژ ۱۰ ۶۰ منوجان روستاي سر راس ۹۱۳۳۴۹۹۵۶۱
۱۷۷ چهل دختر طاشك يوسف عابديني ۴ ۲۰ راور روستاي طاشك سرچشمه ۹۱۳۳۹۹۵۶۳۸
۱۷۸ چهل تن ملكه فرامرزي ۵ ۲۵ رودبار جنوب گاوحماران ۹۱۳۶۱۶۶۵۱۵
۱۷۹ سگين مرتضي پنداشته خادمي ۱۰ ۶۰ رودبار جنوب روستاي مهن اباد ۹۱۴۰۵۱۷۶۹۸
۱۸۰ درفش شهداد بهروز عليپور شهدادي ۹ ۸۰ شهداد كوچه امام زاده سمت چپ كوچه دوم منزل۴ ۹۱۳۷۵۸۵۴۸۴
۱۸۱ اصغر خان ناصر شريفي القاب پور ۶ ۴۰ زرند يزدان شهر – خ اصلي – روبه روي چهار برج ۹۱۳۳۹۷۰۷۷۳
۱۸۲ سقدر سيد رضا موسوي ۳ ۱۵ جيرفت روستاي سقدر ۹۱۳۸۴۸۸۷۰۹
۱۸۳ گارچي اشرف عارفي مسكوني ۵ ۳۰ جبال بارز روستاي درپتك مسكون ۹۱۰۳۰۸۰۱۲۱
۱۸۴ پلوار فاطمه عرب آبادي ۶ ۴۰ سكنج خ شهيد رجايي ۱ ۹۱۳۲۹۶۸۶۶۳
۱۸۵ قنات پايكم مهري ثمره هابيلي ۲ ۱۰ بم خواجه عسكر پايكم جنب مسجد صاحب الزمان ۹۱۳۹۴۱۷۷۵۳
۱۸۶ درک دلبر معصومه معرفي ۸ ۶۰ شهداد اندوهجرد- روستاي پير غيب هنزا ۹۱۳۶۶۷۱۱۹۰
۱۸۷ تنگلو زهرا كمساري بناني ۳ ۱۵ زرند روستاي تنگلو -توابع دشت خاك ۹۱۳۷۱۳۸۳۵۲
۱۸۸ آلاله فهيمه ضيا الديني دشت خاكي ۵ ۲۵ كوهبنان پابدانا بخش طغرالجرد ۹۱۳۹۵۸۰۲۷۳
۱۸۹ چهار چشمه نسرين خسروي زرندي ۳ ۱۵ زرند جاده زرند -راور-روستاي چهار چشمه -۱۸ ك زرند ۹۳۰۸۴۹۱۴۹۰
۱۹۰ ننه بلقيس فاطمه بيگمرادي ۴ ۲۰ بافت دشتاب زيارت سيد علي موسي ۹۱۴۰۴۷۵۰۸۸
۱۹۱ ريگستان لوت علي آذري ۴ ۲۰ بم دارستان- روستاي  الله اباد بعد از قلعه دوم ۹۱۳۲۹۹۸۰۰۱
۱۹۲ چهگوار مهري پارسا ۳ ۱۵ ريگان ناصر اباد چهگواري ۹۱۳۳۴۹۰۸۲۴
۱۹۳ سپيدار بتول قنبري ۳ ۱۵ رابر بافت روستاي ننيز عليا جنب نانوايي ۹۱۳۳۷۸۴۰۸۱
۱۹۴ عمارت دلگشا محمد جواد محمودي ماهاني ۳ ۲۰ ماهان بلوار بهشتي ۹۱۳۲۴۱۲۸۵۷
۱۹۵ مير بارز شورانگيز حسام عارفي ۸ ۶۰ جيرفت جبال بارز محمد آباد مسكون ۹۱۳۳۴۱۹۲۸۰
۱۹۶ گردوهاي كهن سجاد جماليان هاوشكي ۳ ۱۵ رابر بافت روستاي ننيز سفلي ۹۱۳۲۷۹۴۰۶۷
۱۹۷ زيره حشمت خوارزمي ۵ ۳۰ خبر بافت خبر روستاي اب باد ۹۱۳۷۶۸۳۶۲۰
۱۹۸ انار طاهره كردي كريم ابادي ۵ ۳۰ زرند ريحان شهر خ وليعصر كوچه ۱۹ ۹۱۳۱۴۳۷۱۷۹
۱۹۹ كوار ام السلمه زنگي ابادي ۵ ۳۰ جيرفت ساردوئيه روستاي شير اغوش ۹۱۳۶۱۹۸۱۱۷
۲۰۰ پيش كوه محمد فتوحي ۲ ۱۰ شهربابك روستاي پيش استا ۹۱۳۰۶۶۶۷۰۴
۲۰۱ ،فيروزه محبوبه مهدوي ميمند ۵ ۴۰ شهربابك شهرك شهيد رجايي شريك اباد ۹۱۳۸۴۳۹۳۷۰
۲۰۲ گذرگاه زهره هاشمي زاده ۶ ۳۵ زرند روستاي چاه هوئيه- باغ ارباب ۹۱۳۵۴۷۱۹۳۰
۲۰۳ زراوند محمد رضا علي زاده ۵ ۳۰ زرند بلوار دانش- نبش۱۷شهريور شرقي ۹۱۳۵۴۷۱۹۳۰
۲۰۴ نون تنكو سيما سيف الديني سلطان ۵ ۳۰ زرند سلطان اباد- كوچه امام – پلاك ۵ ۹۱۳۱۴۳۸۸۳۶
۲۰۵ پامچال زهرا نصيري بزنجاني ۸ ۶۰ بافت بزنجان – باغ راغوئيه -روبه رو سقاخانه ۹۱۳۳۴۰۳۹۷۱
۲۰۶ قلعه پايين قاسم رستمي پور ۳ ۱۵ بم دارستان- روستاي  قلعه پايين ۹۱۳۱۴۴۵۶۳۱
۲۰۷ چشمه سنگي زينب شيخ شعاعي اختيار ابادي ۵ ۴۰ اختيار اباد روستاي حسن اباد چشمه سنگي ۹۱۳۹۹۶۳۳۴۶
۲۰۸ دهكده خاتون حيدري ۳ ۱۵ كهنوج روستاي سهل لاور جنب مسجد ۹۱۳۷۶۳۲۱۹۱
۲۰۹ داش چشمه مصطفي صادقي تكلو ۸ ۶۰ بافت روستاي كهك اسفيچ ۹۱۳۱۴۷۴۵۰۷
۲۱۰ ناردون ويدا صفوي گرديني ۴ ۲۰ جيرفت- جبالبارز سقدر- جنب رستوران ناردون ۹۳۸۵۸۰۰۵۶۲
۲۱۱ كوشا راحله بركنان پور ۴ ۲۰ بافت -بزنجان روستاي بركنان ۹۱۳۵۰۰۳۷۳۳
۲۱۲ خرمالو فرزانه غلامحسين نژاد ۲ ۱۰ بم روستاي مغوئيه -آدوري ۹۱۳۳۴۶۵۷۴۸
۲۱۳ باغ تك فاطمه السادات عارفي بيغم ۲ ۱۰ بم روستاي باغ تك -بخش مركزي ۹۱۳۳۴۴۱۱۷۳
۲۱۴ انار آدوري مريم چمن نيا ۲ ۱۰ بم روستاي آدوري – بخش مركزي ۹۱۳۳۴۶۴۳۷۲
۲۱۵ ماچلوس الهام دهقاني قناتغستاني ۶ ۴۰ راين خيابان كشاورزان- كوچه شهيد محمود رضايي ۹۱۳۹۵۵۸۱۳۰
۲۱۶ قنات عاشق شيرين پورمنعمي ۳ ۱۵ بم دهبكري – محله گلستان( كنسير) ۹۱۳۲۴۶۳۱۰۷
۲۱۷ گلشن داوود پورمنعمي ۵ ۳۰ بم نرماشير- سعادت آباد گلشن ۹۳۰۴۹۸۹۱۶۱
۲۱۸ ياس زهرا قرائي هويشاني ۶ ۴۰ بافت خبر- روستاي زراعي ۹۱۳۱۴۷۴۵۱۸
۲۱۹ راگه شهين حسني كبوتر خاني ۶ ۴۵ رفسنجان روستاي ناصريه – خ امام ۹۱۳۳۹۱۱۹۷۶۶
۲۲۰ آدور كريم كريمي نمچ ۲۸ ۱۵۰ جيرفت روستاي دهنو شهسوار جنب تپه باستاني كنارصندل ۹۱۳۳۴۸۹۸۶۵
۲۲۱ چشمه سار ننيز حديجه سلاجقه تزرجي ۶ ۵۰ رابر روستاي ننيز سفلي ۹۱۳۳۴۷۵۶۰۴
۲۲۲ شيركوه افلاطون افشار پور ۵ ۳۰ بم دهبكري – محله گلستان( كنسير) ۹۱۳۵۸۶۷۶۱۳
۲۲۳ گلستان زه زينب عاشوري ۳ ۱۵ كهنوج روستاي پون اباد زه ۹۳۰۱۹۰۰۸۰۸
۲۲۴ بابا علي بتول رمضان زاده ۴ ۲۰ شهداد خيابان طاقاني ۹۱۳۸۴۴۱۲۰۶
۲۲۵ سراي وكيل الدوله بهناز وكيل زاده ۶ ۳۵ چترود هوتك – خيابان سجاديه ۹۱۲۵۴۸۷۲۳۶
۲۲۶ هنگو فاطمه سادات ده خدادادي ۵ ۳۰ زرند ده عليرضا- روستاي تنگ انجيروئيه ۹۱۳۷۵۶۴۲۹۲
۲۲۷ اباد سيد فاطمه امينيان پور ۳ ۱۵ بم روستاي ابا سيد ۹۱۳۱۴۶۷۶۳۱
۲۲۸ سرو كهن ظهير رشيدي ۶ ۳۵ بم دهبكري ۹۱۳۹۹۶۴۷۵۰
۲۲۹ دايي قربان افسانه ميجاني ۴ ۲۰ جيرفت ميجان روستاي سراسياب ۹۱۰۳۴۳۰۲۰۹
۲۳۰ كدخدا احمد جزيني زاده ۲ ۱۰ بم بخش مركزي -روستاي جزين ۹۱۶۲۴۹۷۲۴۱
۲۳۱ سایه کویر زهرا پايان ۶ ۴۰ شهداد روستاي زيارت ۹۱۳۹۴۱۳۷۴۱
۲۳۲ باغ خواجه حسن مهدي خواجه حسني رابري ۳ ۱۵ رابر محله خواجه حسن-خ خواجو- كوچه ۲ ۹۱۶۲۷۳۳۷۴۸
۲۳۳ عمارت باغ دشت نسرين كايناتي ۹ ۶۰ بم بلوار هادي ساعي ۸ ۹۱۴۰۱۶۱۳۷۰
۲۳۴ اناران فاطمه شمسي ۶ ۴۰ ارزوئيه روستاي دهسرد ( خسرو اباد) ۹۱۳۶۵۹۵۳۴۹
۲۳۵ بابونه كلثوم شاكري ۴ ۲۰ شهداد هنزا- روستاي كلدان ۹۱۳۹۵۶۲۱۶۸
۲۳۶ گردنه ي دروا محبوبه مددي ۳ ۱۵ دفارد روستاي دروا ۹۱۳۶۶۹۳۶۱۰
۲۳۷ فردوس كبري اسكندري چمك ۵ ۳۰ اسفندقه روستاي فردوس ۹۱۳۵۳۲۸۹۷۸
۲۳۸ سعد اباد اعظم امينيان ۹ ۷۰ ريگان روستاي سعد اباد ۹۱۶۲۴۶۴۱۴۴
۲۳۹ احمد اباد عليرضا زارعي ۱۰ ۹۰ زرند روستاي احمد اباد ديلمقاني ۹۱۳۱۴۱۹۲۶۴
۲۴۰ باغ سلیم صفورا ملك لو زاده بزنجاني ۵ ۳۵ بافت خ ازادگان – كوچه ۸ پلاك ۳ ۹۱۳۲۴۵۸۶۹۶
۲۴۱ پونه حسین خواجه ۱۰ ۸۰ بردسیر لاله زار – خ والفجرجنب مخابرات ۹۱۴۰۹۲۶۱۸۷
۲۴۲ سرمه حسین ملاحسینی پورشکری ۶ ۴۰ کوهبنان روستای شکر اباد ۹۱۳۳۵۱۴۲۸۹
۲۴۳ سمیرامیز فاطمه سبزواری رحمت ابادی ۳ ۱۵ فهرج روستای ده نو شیخ علی خان ۹۱۴۰۴۱۰۴۴۳
۲۴۴ نخلستان مجتبی نژاد کریم ۴ ۲۰ نرماشیر روستای الله اباد طباطبایی ۹۱۳۶۳۵۹۶۷۷
۲۴۵ سهران صغری صالحی رودباری ۴ ۲۰ کهنوج روستای ساران علیا ۹۱۷۸۵۹۳۴۰۸
۲۴۶ چنارستان رضا رزاز پور ۴ ۲۰ بم دهبکری- طاغوئیه ۹۱۳۱۹۷۴۸۶۸
۲۴۷ کیسکان مجتبی سلطانی نژاد ۷ ۵۰ بافت روستای کیسکان-بخش مرکزی پشت دبیرستان ۹۱۴۰۹۵۶۲۶۰
۲۴۸ گردو میعاد حمزه نژاد * * بافت روستای حسن اباد ۹۳۶۶۹۱۳۱۳۱
۲۴۹ ده نو میلاد خواجه ۸ ۵۵ بافت جاده بافت-سیرجان- روستای ده نو ۹۱۳۹۴۳۵۴۱۵
۲۵۰ قلعه کمر سلمی فاتحی مرج ۵ ۴۰ شهربابک روستای پیش استا ۹۱۳۲۹۱۹۱۴۱
۲۵۱ زارچ اعظم فاتحی چنار ۴ ۲۵ شهربابک روستای پیش استا ۹۱۳۶۶۱۶۸۱۵
۲۵۲ سولوئیه مظفرعباس زاده افشار ۵ ۴۰ بم دهبکری خ انقلاب نبش کوچه ۶ ۹۱۳۸۸۴۷۳۲۷
۲۵۳ ترنج معصومه حسن زاده ۳ ۱۵ بم میدان شهدای گمنام بلوار هادی ساعی ۹۱۳۳۸۷۸۷۸۴
۲۵۴ قلعه کوچک محمد رضا شکیبایی ۶ ۳۵ جیرفت جاده بلوک- روستای الله اباد رضوان ۹۱۴۰۲۹۰۰۷۵
۲۵۵ پشت رود علی باران زاده دهقانی ۳ ۱۵ بم روستای پشت رود -رو به روی قلعه ۹۳۸۳۴۴۷۰۱۴
۲۵۶ آفرند محمد جواد افرند ۲ ۱۰ بردسیر روستای رحما اباد راگه ۹۱۳۳۹۱۵۷۰۳
۲۵۷ نخل سبز صغری طاهری محمدی ۶ ۳۵ فهرج روستای رکن اباد ۹۱۳۹۸۴۸۸۰۲
۲۵۸ شهنواز ارسطو شهنوازی ۸ ۵۵ فهرج روستای علی اباد ولی شهنوازی ۹۳۸۹۶۴۶۱۹۶
۲۵۹ کم بارک زهرا کدوری ۵ ۴۰ فهرج روستای رحمت اباد وحید اباد عباسیه ۹۳۰۰۶۲۰۱۱۳
۲۶۰ سرو گور مریم عباس پور * * جیرفت جاده راین -کیلومتر۵۰ -روستای گور ۹۱۳۰۴۴۴۲۴۵
۲۶۱ سیاه کوه محمد حسین عابدزاده ۴ ۲۰ بم روستای مغوئیه ۹۱۳۱۹۹۷۵۶۰
۲۶۲ یاردانگ ایران سلطان زاده خبیصی ۴ ۲۰ شهداد خیابان امازاده انتهای بلاوار شورا پلاک ۸۲ ۹۱۳۲۹۹۷۵۱۳
۲۶۳ کران داود ستوده نیا ۳ ۱۵ سیرجان پاریز روستای کران ۹۱۳۱۴۵۶۸۲۳
۲۶۴ اویشن عبدارضا دانشی کهن ۱۵ ۷۵ کوهبنان روستای کهن ۹۱۳۶۳۲۴۰۶۵
۲۶۵ باغ گیلاس شیوا سلجوقی ۱۳ ۷۰ بافت گوغر- روستای بنا اباد ۹۱۷۱۵۸۵۷۰۵
۲۶۶ منال رضا رمضانی اندوهجرد ۷ ۵۵ شهداد اندوهجرد- محله ولیعصر جنب مدرسه ۹۱۶۲۱۰۲۴۷۶
۲۶۷ چلچله صدیقه حسینقلی زاده ماهانی ۳ ۱۵ سیرچ خیابان امام – کوچه بعد از رشید فرخی ۹۱۳۶۳۱۳۱۳۳
۲۶۸ کوه شیر فاطمه جزینی زاده ۴ ۲۰ بم روستای جزین ۹۱۳۰۴۴۰۴۹۷
۲۶۹ باشو عباس فرزاد موسی زاده ۴ ۲۰ فهرج روستای کریم اباد انصاری ۹۳۳۵۷۸۷۷۷۹
۲۷۰ سایه سیب محمد علی عظمایی ۷ ۵۵ دلفارد کوچه خدمات – قلعه ۹۱۳۱۴۹۲۵۵۷
۲۷۱ ماران قلعه احمد ملایی ماران قلعه ۳ ۱۵ جیرفت روستای ماران قلعه ۹۰۱۲۲۲۸۷۱۱
۲۷۲ مرغک مریم امید راینی ۳ ۱۵ بم دهبکری-روستای اولیا- ابشوریه ۹۱۳۸۴۳۸۲۶۸
۲۷۳ قلعه باغ مسلم لطف ابادی جعفری ۷ ۴۰ انار لطف اباد – بلوار امام خ شهدا ۹۱۳۱۹۳۸۹۳۳
۲۷۴ ماه خاتون زهره شعبانی ۳ ۱۵ شهداد روستای تزرج ۹۱۳۲۴۱۱۰۸۳
۲۷۵ چشمه عروس شهین سلاجقه ۳ ۱۵ رابر روستای تزرج ۹۱۴۰۹۷۲۹۰۷
۲۷۶ باران نزهت صادقی گوغری ۴ ۲۰ بافت کوغر نوراباد خ امام حسین کوچه ۱ ۹۱۳۳۴۰۱۵۷۶
۲۷۷ مار سنگی شایسته پردلی فتح اباد ۱۰ ۷۰ جیرفت اسفندقه- روستای فتح اباد ۹۱۳۵۸۹۴۳۲۲
۲۷۸ پرشین مریم شهریاری ۷ ۸۰ کرمان بلوار راه اهن روستای باقر اباد ۹۱۹۷۹۱۳۰۵۰
۲۷۹ سنگ عشق زینب آیینه نگینی ۴ ۲۰ رابر روستای سیه بنوئیه ۹۱۳۶۶۲۷۶۶۶
۲۸۰ سرنا صدیقه دوراندیش ۶ ۳۵ فهرج روستای عباسیه – رحمت اباد ۹۱۳۷۲۳۹۴۴۶
۲۸۱ مغیر خدیجه پیشکار ۴ ۲۰ فهرج روستای رحمت اباد ۹۱۳۱۴۶۶۹۴۸
۲۸۲ بی بی گلپر اشرف حاجی نسب قادری ۶ ۳۵ فهرج روستای معاز – کوچه قدیم مدرسه ۹۱۴۰۵۸۸۰۳۲
۲۸۳ کمنزیل کیمیا دلفاردی ۴ ۲۰ جیرفت دلفارد- بعد از پاسگاه ۹۳۶۳۲۶۸۷۹۴
۲۸۴ علم خان سمیه قربان پور عباس ابادی ۵ ۳۰ فهرج روستای حسین اباد علم خان ۹۳۷۰۰۱۰۲۸۷
۲۸۵ قلعه آمنه عشرت سلجوقی ۴ ۲۰ بافت خبر ۹۱۳۳۴۰۷۹۳۵
۲۸۶ ننه حبیبه روح الله ابراهیمی میمند ۱۰ ۸۰ شهربابک میمند ۹۱۳۲۹۲۵۴۰۸
۲۸۷ سرمیدان ولی الله کریمی افشار ۳ ۱۵ بم دهبکری – سرمیدان ۹۱۳۱۴۶۹۵۹۳
۲۸۸ مارال سید حمید حسینی ۷ ۵۰ رابر روستای گنجان- کوچه مسجد صاحب الزمان ۹۱۳۵۳۰۲۰۳۶
۲۸۹ بنه سبز طاهره بنی اسد ۵ ۴۵ رابر روستای سیه بنوئیه ۹۱۳۲۴۵۸۸۲۵
۲۹۰ اودرج علی پور محمدی نژاد ۷ ۵۰ رفسنجان روستای اودرج ۹۱۳۱۹۱۴۹۵۰
۲۹۱ باغ گودرز زهرا رجایی لک ۶ ۴۰ خبر بافت خبر بالا کوچه ولایت ۱۰ ۹۱۰۳۴۳۵۴۹۳
۲۹۲ خانه پدری طوبی عنایت پور ۶ ۴۵ شهربابک میدان امام حسین خ ۱۷ شهریور کوچه چشمه ۹۱۳۳۵۸۳۶۸۵
۲۹۳ بن میمند فهیمه عباسی ۳ ۱۵ شهربابک میمند ۹۱۳۰۲۱۸۱۸۳
۲۹۴ میر حیدر حافظ لر محمدی ۵ ۲۵ جیرفت اسفندقه-دولت اباد خیابان ابوسعید ابوالخیر ۹۱۳۵۳۰۸۷۳۷
۲۹۵ شاخه طوبی صادق شمس الدینی ۸ ۶۰ رابر جواران – کوچه جنب میدان مرکزی ۹۱۳۶۱۲۶۶۰۱
۲۹۶ درب قلعه مهدی احمدی طغرالجردی ۷ ۵۰ کوهبنان طغرالجرد- سلمان شهر خیابان سادات ۹۹۰۱۰۲۱۸۸۶
۲۹۷ پهره مرضیه احمدی گوکی ۶ ۳۵ فهرج روستای جهان اباد – کوچه جمهوری- ۹۱۴۰۶۲۸۷۶۰
۲۹۸ اب سر سوسن خواجه حسنی رابری ۴ ۲۰ رابر خیابان ایت الله خامنه ای کوچه ۷ ۹۱۰۳۴۰۴۱۲۱
۲۹۹ کل حیدر داود عباسی رزگله ۴ ۲۰ شهربابک روستای اب در رزگله ۹۱۳۲۹۳۶۸۷۰
۳۰۰ نخل زرد جواد ستاری ۱۰ ۸۰ اندوهجرد خیابان مهدیه کوچه ۵ ۹۱۳۹۹۸۰۷۶۲
۳۰۱ گلمای دلفارد عبدالرضا پورباقری حیدر ابادی ۱۵ ۱۳۰ جیرفت دلفارد ۹۱۵۵۰۶۰۹۲۳
۳۰۲ کهگم زهرا دولت کردستانی ۳ ۱۵ جیرفت دلفارد- روستای پشت خوان ۹۱۳۰۴۱۴۲۷۱
۳۰۳ گل انار فاطمه یوسف زاده ۹ ۶۰ انار روستای قربان آباد ۹۱۳۷۶۵۰۰۱۳
۳۰۴ ابوذریه معین بانو مقبلی ۳ ۱۵ رابر بندر هنزا ۹۱۳۷۶۷۶۹۳۹
۳۰۵ خالو حمزه حمزه خواجه ۳ ۱۵ کهنوج روستای ازلی ۹۱۳۹۴۰۸۶۳۸
۳۰۶ بی بی گل مرضیه شهریاری ۵ ۴۰ ماهان روستای علی اباد ۹۱۳۱۹۶۵۳۵۹
۳۰۷ خانه خشتی محمد مهدی سماواتی ۷ ۵۰ رفسنجان قاسم اباد حاجی ۹۱۳۳۹۱۱۳۹۲
۳۰۸ حاج بی بی طیبه میرگنجانی ۴ ۲۰ رابر روستای گنجان ۹۱۳۰۵۶۸۲۵۴
۳۰۹ مل احمد محمد جمشیدی گوهری ۵ ۴۰ کرمان جوپار- خیابان دادبین ۹۳۶۱۰۵۳۴۰۹
۳۱۰ خونه گردویی فاطمه رحمانی راوری ۵ ۳۰ راور فیض اباد ۹۳۶۴۱۰۷۷۶۷
۳۱۱ سیرگان طاهره نصرت ابادی ۳ ۱۵ سیرجان باسفرجان- انتهای بلوار شهدا ۹۱۳۵۴۰۰۲۶۸
۳۱۲ باباخان معصومه حسانی ۴ ۲۰ شهربابک دهج-خبر- محمد اباد ۹۱۳۷۴۷۳۶۱۱
۳۱۳ سنگوئیه اسما باک ۴ ۲۰ رابر روستای کنگ ۹۱۳۶۲۱۵۵۷۲
۳۱۴ ابابیل نجمه پورجمشیدی ۳ ۱۵ جیرفت دلفارد ۹۱۳۶۳۸۱۹۱۷
۳۱۵ پلاس صدیقه ابکار ۲ ۱۰ سیرجان کیلومتر ۳۷-نرسیده به روستای بلورد ۹۱۳۶۳۱۸۴۲۵
۳۱۶ ترنج شهداد معصومه عسکری منش ۶ ۳۵ شهداد خیابان تمدن – کوچه ۴ ۹۱۳۹۹۸۳۸۵۴
۳۱۷ باغ الو محسن مجازی دلفاردی ۴ ۲۰ جیرفت اسلام اباد ۹۱۳۶۳۸۰۳۳۷
۳۱۸ قالیچه پروین بدری داروئیه ۵ ۲۰ جیرفت اسفندقه روستای گدار ۹۱۳۲۴۸۹۰۶۳
۳۱۹ چینه فرزانه شهولی مقدم ۴ ۲۰ فهرج جهان آباد پایین ۹۹۱۶۹۱۴۱۳۵
۳۲۰ بام سر سبز جواد نعمت اللهی ۶ ۲۵ رابر روستای ننیز علیا ۹۱۲۷۶۰۷۸۳۱
۳۲۱ ناردونه محمد رضا غلامحسینی نسب ۷ ۴۰ انار ده رییس ۹۰۲۲۹۳۶۵۴۸
۳۲۲ دره سبز قاسم شمس الدینی لری ۴ ۲۰ رابر روستای گنجان- روبه روی گلزار شهدا ۹۱۳۲۴۵۸۶۹۳
۳۲۳ جاپار حمیده سادات مهدوی ۷ ۴۰ جوپار بلوار امام- کوچه کتابخانه ۹۱۳۳۴۳۱۰۹۰
۳۲۴ فرمتین مهدی یوسف نیا ۲ ۱۵ کرمان هفت باغ- شهرک زیتون- بلوار مهستان- پلاک۵۶۷ ۹۱۳۲۴۲۰۵۷۸
۳۲۵ قلعه سلطان منصور اقایی افشار ۱۲ ۷۰ بافت روستای گریغان ۹۱۳۶۲۱۸۰۴۴
۳۲۶ دهکده اقطاع محمد علی گوهری جوپاری ۱۵ ۶۰ بافت خیابان طالقانی شرقی ۹۱۳۲۴۵۴۳۹۳
۳۲۷ ماهور لاله زار هانیه خنامانی ۶ ۲۴ بردسیر لاله زار-خیابان امام کوچه ۴ ۹۱۳۷۶۶۵۰۶۶
۳۲۸ عارفعلی خواجه شاهی طاهره گلستانی ۶ ۲۴ زرند حتکن- شهرک جدید خیابان شهید محمد رضا گلستانی ۹۱۳۲۹۷۲۵۶۹
۳۲۹ عمارت سلطانی مریم عرب پور ۷ ۲۸ زرند ریحان شهر-روستای ده اصغر ۹۱۳۲۴۱۴۶۲۷
۳۳۰ بابا جواد علی محمد حسینی اناری ۵ ۲۰ انار خ شریعتی۹ – پلاک ۱۹ ۹۱۳۱۹۲۱۱۰۳
۳۳۱ نخل نارنج وحید اذری ۶ ۲۴ بم خ ازادگان-کوچه ۳ ۹۱۰۳۷۱۰۶۰۰
۳۳۲ باغ باشو میثم شریفی ۵ ۲۰ ساردوئیه روستای شیر آغوش ۹۱۳۱۴۸۹۴۷۵
۳۳۳ خانم کوچک شیما حبیب پور ۶ ۲۴ کرمان خیابان مادر کوچه ۵ سمت چپ درب اول ۹۱۶۲۰۹۶۴۰۵
۳۳۴ عمارت گلنار دخت حسین عسکری نژاد لنگری ۳ ۱۲ ماهان لنگر ۹۱۳۲۴۱۴۳۵۸
۳۳۵ هوربانو رهبر اسکندری ۴ ۱۶ شهداد خیابان امام جنب کوچه ایت الله ۹۱۳۱۹۶۳۱۲۳
۳۳۶ خانه خاتون فاطمه ملکی زاده ۶ ۲۴ کرمان خیابان ابوحامد کوچه ۱۰ غربی ۳ ۹۱۳۲۹۹۸۴۸۲
۳۳۷ سرای کدخدا الهه بنی اسدی ۵ ۲۰ رابر سیه بنوئیه جنب مسجد صاحب الزمان ۹۱۶۵۴۸۲۳۳۶
۳۳۸ مارکوه زهره تیموری ۱۲ ۴۸ کوهبنان روستای درشوئیه ۹۱۳۳۹۵۸۸۱۶
۳۳۹ عمارت افسیدی صغری مداح چمنی ۵ ۲۰ بافت بزنجان-ابتدای خیابان بهشتی جنب دبستان شهیدجنیدی۹۱۶ ۹۱۶۴۳۵۶۵۴۶
۳۴۰ حرفه ای شهداد محسن ابراهیم زاده خبیصی ۱۴ ۵۶ شهداد بلوار اصلی-بلوار امام رو به روی پارک تخته ۹۱۳۳۴۰۳۶۹۹
keyboard_arrow_up