بازرگانی خرمای ارفع بم (صنایع غذایی تک چین کرمان)

مدیر واحد: محمد امینیان

شماره تماس: ۰۹۳۸۴۷۳۷۷۴۸

آدرس: شهرک صنعتی بم

آدرس سایت: www.manadate.ir  و www.takchin.ir

محصولات: سرکه بالزامیک خرما، سس بارسا، چیپس و شیره خرما، رطب مضافتی و انواع خرما
keyboard_arrow_up